Bestyrelsen

Bestyrelsen for Vinderup Egnshistoriske Forening

Formand

Laila Nørgård

Sahl, Vinderup

Sekretær

Mette Elmholt

Ryde, Vinderup

Kasserer

Gert Ladegård Thorsen

Vinderup

Ditte Hald Hansen

Vinderup

Kristian Jørgen Larsen

Vinderup

Svend Åge Fårkrog

Vinderup